Plijesan

Plijesan je dio prirodnog okruženja i ima ulogu razgrađivača u prirodi, ali je u kući moramo izbjegavati. Plijesan se razmnožava sporama koje su nevidljive na golo oko i kreću se zrakom. Može početi rasti u kući kada dođe u dotjecaj s vlažnim površinama. Postoji puno vrsta plijesni i nijedna od njih neće početi rast bez vode ili vlage. Plijesan može uzrokovati zdravstvene probleme jer proizvodi alergene (substance koje uzrokuju alergijske reakcije). Udisanje ili diranje plijesni može uzrokovati alergijske reakcije: kihanje, osip i sl. Kod ljudi koji su alergični na plijesan, ona može uzrokovati napadaje astme.

Moguće je riješiti se plijesni koja se kućanstvu kreće zrakom i prašinom. Pošto plijesan neće rasti ako vlaga nije prisutna s kontroliranjem vlage u kući možemo je izbjeći. Plijesan je potrebno očistiti i riješiti problem vlage jer samo čišćenjem postoji velika vjerojatnost da se plijesan vrati. Pri čišćenju plijesni treba izbjegavati udisanje njenih spora i dodirivanje golom rukom.

Kad je plijesan skrivena u kući često će pljesnivi miris biti jedini trag da problem postoji. Detaljno pregledajte kuću prije nego se situacija pogorša. Većina ljudi ne primjećuje malu količinu plijesni ili misle da je to samo malo prljavštine. Ako plijesan možete vidjeti, čak i ako je količina mala, trebali bi krenuti u akciju rješavanja problema odmah. Mala količina plijesni može se proširiti, a činjenica da je plijesan prisutna znači da uvjeti za njen rast postoje u vašoj kući. Ako ne krenete rješavati problem plijesni brzo, uskoro će ona postati puno veći problem, a i vidljiva plijesan znači da postoji i puno veća kolonija plijesni skrivena od pogleda. Nekad ne možete primijetiti da se plijesan razvija u vašoj kući, pogotovo ako ne izgleda uobičajeno. Plijesan može biti crna, sivo-smeđa, sivo-zelena, bijele, a plijesan koja raste iza određenih vrsta tapeta može biti narančasta, roza ili ljubičasta.

Ako ste imali dugotrajni problem s vlagom u kući, obično je neizbježno da će to dovesti do razvoja plijesni. Neke naznake da imate problema s vlagom uključuju vlažne mrlje, diskoloracije na zidovima, podovima i stropovima u vašoj kući. Još jedan znak da postoji problem s vlagom je guljenje, bubrenje ili pucanje boje ili tapeta. Ako primjećujete puno kondenzacije u vašoj kući, to je znak da je količina vlage velika i da bi mogli imati problem s plijesni. Plijesan može rasti gdje se kondenzacija skuplja, a visoka razina vlažnosti u zraku je hrani i ubrzava njen razvoj.

Adekvatna ventilacija je trajno rješenje u borbi protiv plijesni jer će spriječiti da nastanu uvjeti koji pogoduju razvoju plijesni, osobito ako sadrži i efektnu kontrolu vlage.